ul. Przemysłowa 1A, 83-000 Pruszcz Gdański
+48 668 391 293
gdansk@ecopartner.pl

Obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów – potoczne określenie systemu informatycznego do zarządzania obiegiem zadań oraz dokumentów działającego w oparciu o mechanizmy typu workflow.
Wraz z upowszechnieniem się technologii thin client pojęcie systemów elektronicznego obiegu dokumentów nabrało szerszego zastosowania. Najszersze zastosowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów upatruje się w popularyzacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie dostępu do rozwiązań e-Government.
Rozbudowanymi systemami pracy grupowej są systemy klasy DMS – Document Management System, potocznie zwane Systemami Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD). W obszarze Obsługi Klienta system taki może też być rozszerzony o moduł Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Najbardziej popularną Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP)  jest platforma ePUAP wykorzystywana w sektorze publicznym.
W celu zapoznania się z ofertą zachęcamy do kontaktu.