Elektroniczny obieg dokumetów

Elektroniczny obieg dokumentów – potoczne określenie systemu informatycznego do zarządzania obiegiem zadań oraz dokumentów działającego w oparciu o mechanizmy typu workflow.

Wraz z upowszechnieniem się oprogramowania działającego w technologii thin client pojęcie systemów elektronicznego obiegu dokumentów nabrało szerszego zastosowania. W chwili obecnej najszersze zastosowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów upatruje się w popularyzacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie w popularyzacji dostępu do rozwiązań e-Government.

Najbardziej rozbudowanymi systemami pracy grupowej są systemy klasy DMS – Document Management System, potocznie zwane Systemami Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD). W obszarze Obsługi Klienta system taki może też być rozszerzony o moduł Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Najbardziej popularną Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) w Polsce jest platforma ePUAP wykorzystywana w sektorze publicznym. Duże firmy najczęściej wdrażają własne moduły ESP lub całe systemy klasy EOD, których jednym z modułów jest właśnie Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Moduły z jakich powinien składać się Zintegrowany System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w firmie:

Moduły funkcjonalne dla Klienta:

– Moduł Katalog spraw Klienta (stworzony zgodnie z Bibllioteką ITIL),

– Moduł Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP),

Moduły funkcjonalne dla Pracownika:

– Moduł Elektroniczna kancelaria (eKancelaria),

– Moduł użytkownika EOD (podobny do systemu Outlook tylko, że zamiast wiadomości są w nim sprawy),

– Moduł Repozytorium dokumentów,

– Moduł Archiwum dokumentów (eArchiwum),

Moduły techniczne:

– Moduł Administracyjny,

– Moduł OCR do rozpoznawania tekstu,

– Moduł Workflow do modelowania procesów przepływu pracy w systemie EOD.